Przejdź do treści

Польська допомога

Польська допомога

Польща під час своєї політичної та економічної трансформації користалась підтримкою інших держав та міжнародних інституцій і організацій, після чого сама стала донором допомоги іншим державам. Головним інструментом такої співпраці є програма «Польська допомога», координується ця програма Міністерством Закордонних Справ. 

У 2000 році держави-члени ООН, в тому числі Польща, оголосили спільні дії, спрямовані на забезпечення реального поліпшення умов життя людей в країнах, що розвиваються. На Форумі ООН були сформовані цілі розвитку тисячоліття.

З моменту вступу до Європейського Союзу в 2004 році, Польща сплачує внески до бюджету ЄС, з якого фінансуються ініціативи на спільний розвиток та нагляд Європейської Комісії.

У серпні 2005 року в Міністерстві Закордонних Справ було створено Департамент співробітництва.

1 січня 2012 року набув чинності закон про співпраці на користь розвитку. Який передбачав цілі польської співпраці що направлені на розвиток та створення умов для збалансованого розвитку країн партнерів та їх суспільства, зокрема шляхом заохочення та консолідації демократії, побудови сучасних та ефективних державних установ, зменшення рівня бідності, поліпшення здоров’я та підвищення рівня освіти та професійної кваліфікації населення. Даний закон координує міністр закордонних справ.

Польська співпраця на користь розвитку реалізується у вигляді програм і проектів, які направлені на конкретні групи бенефеціарів (двостороння допомога) та добровільних внесків, які були надіслані до міжнародних організацій та фондів (багатостороння допомога). Велика частка коштів направляється до пріоритетних країн з програми польської програми співпраці які співпрацюють з польськими неурядовими організаціями, державним фінансовим сектором та Польською Академією Наук і вищими навчальними закладами. Програма Польська допомога реалізована за підтримки польських представництв та дипломатичних установ.

Poland